Single reizen 4You reisvoorwaarden

Deze Algemene Reisvoorwaarden van NicheTravel4You (handelsnaam: Singlereizen4You) zijn geschreven om u te informeren over uw rechten en plichten die betrekking hebben op uw pakketreis (single reis).

Artikel 1. Definities

1.1. Partij 1: NicheTravel 4You. Gevestigd Zweerslaan 40, 6711 GG Ede, en handelend onder de naam Singlereizen4You. NicheTravel4You is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69213798.

1.2 Partij 2: De (single) reiziger. De natuurlijke persoon die de reisovereenkomst sluit met partij 1.

1.3 Boeking: Het aangaan en bevestigen van een reisovereenkomst tussen Partij 1 en Partij 2.

1.4 Dienstverlener: Een partij die Partij 1 gebruikt en/of mee samenwerken ten uitvoering van de single reis zoals een Hotel, luchtvaartmaatschappij en lokale agent.

1.5 Lokale activiteiten: betreft alle activiteiten, producten en diensten die lokaal worden ondernomen en worden geboekt bij onze lokale reisbegeleider. Zoals, excursies, rondleidingen en evenementen.

1.6 Reisbegeleider: Betreft Nederlandse personen die de single reizen voor Partij 1 lokaal uitvoeren.

1.7 Reisbescheiden: betreft alle informatie voor een reis. Voorbeelden: Vouchers, vliegticket, en lokale reisinformatie.

Artikel 2. Totstandkoming en toepasselijkheid algemene reisvoorwaarden

2.1 De boeking zoals omschreven in artikel 1.3 komt tot stand door een bevestiging te geven van Partij 2 op het aanbod van Partij1. Dit geschiedt hetzij schriftelijk (e-mail, brief, Whatsapp) of telefonisch.

2.1 De boeking/reisovereenkomst is bindend en wordt gezien als een definitieve reservering.

2.2 Nadat de boeking bevestigd is door Partij 2, kan de boeking slechts geannuleerd worden met inachtneming van het herroepingsrecht en annuleringsvoorwaarden zoals vermeld staat in artikel 6.

2.3 Binnen 2 werkdagen na bevestiging van Partij 2 wordt de factuur door Partij 1 verzonden met een duidelijke beschrijving van betaling.

2.4 Geen Afbreuk aan andere regelingen: Deze algemene reisvoorwaarden Singlereizen4you zijn door ons zelf vastgesteld. Er wordt geen afbreuk gedaan aan de STO garantieregelingen en zijn louter bedoeld om de positie van Partij 2 te versterken.

Artikel 3. Reisaanbod Single Reizen 4You

3.1 Het reisaanbod van Partij 1 bestaat uit pakketreizen aan de consument met doelgroep singles. De volgende voorwaarden hanteren wij aan ons reisaanbod: – De inhoud van de Pakketreis wordt beschreven op onze website https://www.singlereizen4you.nl – De prijs wordt beschreven – De leeftijdsgroepen wordt beschreven. – Het aantal deelnemers in de groep wordt beschreven.

3.2 Onder ons reisaanbod bestaat niet het volgende: – aanbiedingen die puur fungeren als reclameboodschappen. -reviews en beoordelingen van klanten op websites van Partij 1 en op publieke websites. Deze zijn zodanig opgesteld door derden en zijn geen weergave van hun mening; niet van ons. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor onjuiste informatie die daar verstrekt wordt.

Artikel 4. Betaling aan Single reizen 4You

4.1 Bij het bevestigen van de boeking, zie artikel 1.3 dient een aanbetaling van 25% te worden voldaan. De facturen worden verder betaald aan Certo Escrow waar 12 euro in rekening wordt gebracht. Het restant van de factuur moet uiterlijk binnen 6 weken voor vertrek in het bezit zijn van Certo Escrow, anders is partij 2 in verzuim. Binnen de 6 weken dient het gehele bedrag in bezit te zijn.

4.2 Kortingen zijn niet stapelbaar en alleen geldig voor definitieve boekingen.

4.3 Overige kortingen worden in goed overleg besproken met Partij 1 en zal aangegeven worden op de factuur.

4.4 Partij 1 is niet verantwoordelijk voor enige schade dat is aangebracht door Partij 2 aan transport, accommodatie e.d. Hierdoor kan een borg worden gevraagd en wordt vermeld op de factuur. Wanneer er schade is aangebracht door Partij 2 wordt dit van de borg afgetrokken. Mocht de schade hoger zijn dan de borg, wordt deze aan Partij 2 in rekening gebracht.

Artikel 5. Bedenktijd (herroepingsrecht)

5.1 Partij 1 vind het belangrijk dat Partij 2 zich veilig voelt bij het doen van een boeking; de STO garantie regeling en een veilige betaling via Certo Escrow. Partij 2 heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de boeking kosteloos te herroepen (herroepingsrecht), mits je voldoet aan de volgende voorwaarden:

5.2 Voor onze reis thema pakketten moet het verzoek tot herroeping bij ons schriftelijk (e-mail) binnen vijf werkdagen na boeking hebben ontvangen. Het herroepingsrecht kan bij deze vakanties niet meer worden uitgeoefend binnen 28 kalenderdagen voor je vertrekdatum.

5.3 Partij1 hanteert voor reizen buiten Europa, rondreizen en speciale acties dat wij de herroeping niet meer kunnen uitoefenen binnen 42 werkdagen.

5.4 Als er binnen het reisaanbod van Partij 1 of reisbevestiging duidelijk wordt aangegeven dat er geen bedenkingstijd is dan vervalt het herroepingsrecht.

Artikel 6. Annuleren van de single reis

Partij 1 biedt de mogelijkheid om de reis te annuleren wanneer partij 2 met schriftelijk bewijs niet meer in staat bent deel te nemen aan de single reis. Echter, hier zijn wel kosten aan verbonden wat afhangt van het moment waarop Partij 2 de single reis annuleert. Bij annulering brengen wij de volgende kosten in rekening: Tot 42 dagen 15% van de totale reissom 42 tot 21 dagen 30% van de totale reissom 21 tot 14 dagen 50% van de totale reissom 14 tot 5 dagen 75% van de totale reissom

Artikel 7. Wijzigingen en reis annulering

7.1 Partij 1 behoudt zich het recht om wijzigingen in het vervoer aan te brengen. Hierdoor kan de vertrekplaats, type vervoersmiddel, vervoerder gewijzigd worden.

7.2 Partij 1 behoudt zich het recht om de accommodatie te wijzigen en zal zorg dragen voor het aandragen van een gelijkwaardige accommodatie.

7.3 Partij 1 behoudt zich het recht om een single reis te annuleren bij onvoldoende deelname. Wij streven naar een minimale groepsgrootte van 10 deelnemers. Partij 1 zal zorg dragen voor een vervangende reis in overleg met Partij 2.

7.4 Het personeel van Partij 1 kan persoonlijk niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel en ziekte wat is voort gekomen uit de single reis.

Artikel 8. Transfers en reisbegeleiding

De reisleiding is het aanspreekpunt voor partij 2 op de bestemming. De reisleiders spreken doorgaans Nederlands. Het kan zijn dat Partij 2 wordt opgehaald van het vliegveld/treinstation of busstation door een lokale medewerker waar men doorgaans Engels mee kan communiceren. Reisleiders kunnen ook Nederlanders zijn die op de bestemming wonen en Partij 2 zullen ontvangen. Partij 2 is verplicht zich 2,5u van te voren te melden op het vliegveld. Partij 1 is niet verantwoordelijk voor het missen van een vlucht en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De medewerkers van Partij 1 zullen hun best doen om meteen een nieuwe vlucht te regelen en Partij 2 bijstaan in deze situatie. Eventuele bijkomende kosten voor een vervangende vlucht, extra kosten bagage zijn voor uw eigen rekening en wordt niet voorgeschoten door Partij 1. Tevens zal Partij 1 zoveel mogelijk informatie geven over vluchttijden maar zal niet aansprakelijk zijn voor het doorgeven van foutieve gegevens op het vliegticket, verlies van bagage.

Artikel 9. Reis verzekering algemeen

9.1 Partij 2 dient zelf zorg te dragen voor een zorgverzekering + aanvullende reisverzekering. Een goede verzekering tijdens de single reis met een (buitenland) dekking kan in geval van schade, letsel of ziekte een hoop geld besparen. De bestemming van de single reis en de daar te ondernemen activiteiten zal de noodzaak of wenselijkheid bepalen van dergelijke of extra verzekeringen.

9.2 Partij 1 is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel en/of ziekte tijdens een single reis (schade aan transport en/of accommodatie e.d.) en informeert graag over de noodzaak van reis verzekeringen.

Artikel 10. Foto’s en Social Media

10.1 Partij 1 behoudt zich het recht om foto en/of video materiaal te gebruiken voor marketing doeleinden. Mocht partij 2 niet willen dat foto’s en/of video materiaal geplaatst word op het world wide web, zal dit bij aanvang of bij de boeking aangegeven worden per e-mail.

Artikel 11. Single reizen klachten

11.1 Partij 1 streeft erna om zich in te zetten voor een geslaagde single reis. Mocht een reis tegenvallen meld dit direct bij de lokale reisbegeleider. Partij 1 kan direct voor een oplossing zorgen en zodoende Partij 2 tevreden stellen. Wanneer Partij 2 van mening is dat de klacht niet wordt opgelost zijn wij graag de klacht per e-mail/telefonisch tegemoet. Zodoende kan Partij 1 maatregelen nemen om de klachten op te lossen.

11.2 Wanneer wij klachten krijgen bij thuiskomt en dit niet is aangegeven tijdens de reis kan Partij 1 niet meer aansprakelijk worden gesteld, dergelijke restituties zijn dan ook uitgesloten. Partij 1 streeft erna om alle klachten met zorg te behandelen en hopen dat Partij 2 weer een reis zal boeken via Partij1.

Artikel 12. Force majeur

12.1 Overmacht kan voorkomen tijdens een single reis (Art. 75 Boek 6 BW). Wanneer er sprake is van een oorlog, natuurramp, protesten, terroristische aanslagen, epidemieën, revolutie of andere incidenten bij overmacht kan Partij 1 niet aansprakelijk worden gesteld. Partij 2 is verplicht om schriftelijk partij 1 te informeren over situatie.

12.2 Partij 1 streeft erna om Partij 2 te helpen bij zo’n dergelijke situatie en refereert hierbij naar het Calamiteitenfonds.

 

single reizen

Het verhaal van single reizen

Reviews Single reizen

"Hi Single reizen 4You, Wat een geweldige ervaring was Iran. Jullie hebben een leuke groep samengesteld en zelfs een reisbegeleider die Nederlands spreekt en uit Iran komt. Veel gezien, genoten en leuke vrienden gemaakt. Ik ga zeker snel de volgende single reizen boeken via jullie, Gr Tessa"




"Hoi 4You Team, Ik woon in een stad en ben een dagje mee geweest de natuur in. Van Leendert de boswachter heb ik enorm veel over de natuur geleerd en waren leuke mensen in de groep! Het concept van single reizen spreekt me erg aan! Ik ga zeker vaker mee op leuke trips!Thanks, Bart"




"Hey Single reizen 4You, Ik ben net terug van een Yoga retreat in Malaga, Spanje. Wat een ontspannende week, genoten en heerlijk dat alles all inclusive was. De medewerkers van 4You zijn super vriendelijk en kon makkelijk samen alles bespreken. Ik kijk uit naar de volgende single reizen, Liefs Yvonne "

Volg ons